Friday, November 9, 2007

KAJIAN DATA DALAM PELABURAN FOREX

Seorang pernah membuat kajian mengenai forex, dengan menghantar 20 orang traderbaru menuntut dengan seorang guru di UK beberapa tahun dahulu, tetapi selepas beberapa bulan, hanya sebahagian kecil sahaja yang berjaya, kurang dari 5 orang. Mengapa?Didapati, orang yang gagal tersebut complitely membuat trading yang jauh dari apayang diajarkan.Kepada trader baru, carilah guru yang bersesuaian, dan apabila mendapat ilmu, amalkan,jangan lupa walaupun nasihat yang diberikan kelihatan mudah, tetapi untuk merekasampai ketahap tersebut,amat susah, didalam tunujk ajar bermain saham FOREX tersebut,terkandung 1000 kesusahan, 1000 tangisan dan 1000 keperitan. Baru mereka mencapai kejayaan, tetapi walaupun mereka berikan secara percuma, tidak ramai yang mengikutinya. Kajian Data didalam pelaburan FOREX1. Selama beberapa tahun saya mengendalikan seminar mengenai FOREX, saya telahberjumpa dengan beberapa katogori trader:a. Orang yang mendapat keuntungan berterusan melalui FOREX dengan hanya duduk dirumah, tanpa perlu bekerja. Di Malaysia ini saya menganggarkan bilangan mereka masih sedikit, tidak melebihi 5,000 orang. Tetapi di US saya menganggarkan bilangan merekamencecah ratusan ribu.b. Orang yang sering belajar, tetapi masih berlegar antara untung dan rugi. Bilangan merekaagak ramai.c. Orang yang mula-mula untung, selepas itu rugi dan rugi. Ini merupakan bilangan yang paling ramai.Yang paling mengejutkan, kajian mengenai orang-orang yang berjaya dalam FOREX,mereka ini mendapat keuntungan secara konsisten, walaupun pasaran keadaan tidakmenentu. Seperkara lagi, anda akan terkejut,tanpa mereka sedari atau tidak, kesemuamereka ini mempunyai satu konsep yang sama dan mudah diikuti oleh semua orang, tetapitidak semua orang mahu mengikutinya. Mengapa????? ??? Adakah mereka tidak mahuuntung dan mengambil duit yang banyak didalam FOREX.Saya pernah berjumpa dengan seorang yang tidak berapa tinggi jawatannya didalamdunia kerja semasa dia bekerja dahulu, tetapi melalui FOREX purata pendapatannyadidalam lingkungan RM30,000-RM150, 000 sebulan. Dia selalu mendedahkan rahsiapelaburannya melalui internet secara percuma, melalui forum2 antarabangsa, tetapiseperti biasa hanya segelintir yang mengikuti... ....why and why?

No comments: